Subaru Legacy/Outback

1999-2003,
+ Subaru Legacy, Outback
+
+
+
+ ,
+
+
+
-
   
    - ,
    -
   
   
   
   
   
    , -
    (VSS)
    (VSS)
   
    ,
    , ATF
    ATF
    (TCM)
    , ATF
    ,
    , ,
+
+
+
+
+-(DTC) :

a) (VSS);
b) (VSS);
c) (TPS);
d) 1;
e) 2;
f) 2-4;
g) ;
h) ;
i) ATF;
j) ;
k) ;
l) ;
m) ;
n) 2-4;
o) ;
p) .

(POWER)

POWER 2 .

 


- , .

SSM

DTC POWER :

a) 4 ;
b) 2 ;
c) ;
d) - .

DTC , -, Subaru (SSM), . .(VSS), (TPS), - (/N). . .

(VSS) TCM , () VSS. 1- 3- .

(TPS), TCM .

- (/N) TCM , : D N (P) R 3 2 1 .

1 2 , 3- .

, .

, .

, ( AWD).

2-4, 2-4, , 1- 3- .

1- 3- .